Er zijn verschillende manieren om mantelzorgers in hun zorgtaken te ondersteunen en te ontlasten. Op de pagina's hieronder beschrijven we drie vormen van ondersteuning op maat:

  • Vervangende zorg of respijtzorg: een tijdelijke overname van de zorg, zodat de mantelzorger tijd heeft voor andere bezigheden, zoals sporten, een dagdeel werken of een avond naar de film met een vriend of vriendin.
  • Het betrekken van het sociale netwerk van de mantelzorger, zodat deze er niet alleen voor staat
  • Digitale zorg of e-health: het inzetten van technologie om bijvoorbeeld zorg op afstand te leveren

Deze pagina's zijn bestemd voor alle professionals en organisaties die actief zijn in de ondersteuning van mantelzorgers. U vindt hier informatie, praktische hulpmiddelen en advies.