Met de toenemende mogelijkheden van technologie, nemen ook de mogelijkheden van digitale zorg (e-health) toe. Dat kan voor mantelzorgers voordelen hebben, maar er zitten ook zekere risico's in. Wat verstaan we onder digitale zorg en hoe kun je ervoor zorgen dat deze zorg goed benut wordt?

Wat is digitale zorg?

Onder digitale zorg verstaan we zorgverlening waarbij gebruik wordt gemaakt van technologische hulpmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan het meten van de eigen bloeddruk met een app, een consult met de dokter via een webcam of het uitwisselen van gezondheidsgegevens via een beveiligde website. In dit kader worden ook wel de termen thuiszorgtechnologie en domotica gebruikt.

Voordelen

Digitale zorg heeft verschillende voordelen voor zorgvragers en mantelzorgers. Ten eerste kun je hierdoor met minder mensen meer zorg leveren. Dat is nodig omdat het aantal zorgvragers door de toenemende vergrijzing steeds meer toeneemt. Tegelijkertijd wordt er een tekort verwacht aan zorgprofessionals, omdat dit werkveld voor jongeren steeds minder aantrekkelijk blijkt te zijn. Digitale zorg kan dit gat opvullen.

Ten tweede kunnen zorgvragers door de digitale zorg mogelijk langer en veiliger thuis blijven wonen. Bovendien hoeven ze minder vaak naar de dokter of het ziekenhuis, wat zowel hen als hun mantelzorgers veel tijd en energie scheelt. Daarnaast kunnen zorgvragers en mantelzorgers door de digitale mogelijkheden meer zelf doen, waardoor ze meer regie houden over hun eigen leven.

Risico's

Digitale zorg heeft echter ook risico's. Bijvoorbeeld dat er meer werk bij mantelzorgers terecht komt, omdat de zorg niet meer aan huis wordt geleverd. Of dat mensen met minder technische vaardigheden buiten de boot vallen. Het is daarom belangrijk om de ontwikkelingen goed in de gaten te houden en weloverwogen keuzes te maken.

Wat kun je als professional met digitale zorg?

Je kunt:

  • met mantelzorgers in gesprek gaan over de mogelijkheden van digitale zorg
  • mantelzorgers laten zien welke mogelijkheden er zijn, bijvoorbeeld op de websites Digitalezorggids.nl en Zelfmanagement.com
  • de belangen van mantelzorgers behartigen bij de uitrol van nieuwe technologie├źn
  • zelf technologie inzetten of laten ontwikkelen

Meer weten?

Ytje Hiemstra Beleidsmedewerker 030-7606050