Met domotica bedoelen we het automatiseren van allerlei dingen in en om het huis. Hierdoor kunnen mensen langer veilig thuis wonen. Domotica helpt ook mantelzorgers in hun zorgtaken en kan een gevoel van ongerustheid verminderen.  

Als professional werk je vaak samen met mantelzorgers. Je kunt hen informeren over vormen van domotica die de zorg makkelijker maakt. Vooral als de mantelzorger en de zorgvrager niet samen in een huis wonen, kan domotica helpen om zorgtaken én hun zorgen te verminderen. 

Minidocu: Met het oog op moeder

Enkele voorbeelden

 • Koppeling bewegingsmelders en licht, de lampen gaan van zelf aan als je langs een sensor loopt of beweegt.
 • Deurcommunicatie of elektronisch slot, op een veilige manier naar binnen en naar buiten.
 • Geautomatiseerde temperatuurregeling
 • Spraak herinneringen of assistent, bijvoorbeeld voor medicatie-inname of herinnering om deur te sluiten. Maar ook om eenvoudige opdrachten uit te voeren, zoals het bedienen van licht, jaloezieën, verwarming, muziek  (Alexa van Amazon).
 • Slimme medicijndispenser, juiste medicijnen op het goede tijdstip en stuurt een bericht naar bijvoorbeeld wijkverpleegkundige als de medicijnen niet ingenomen zijn.
 • GPS om te kunnen volgen hoe iemands zich buitenshuis beweegt. 
 • Personenalarmering, een polsband of halskoord met alarmknop die gebruikt kan worden voor direct contact met een alarmcentrale in noodsituaties. 
 • Leefstijlmonitoring, een sensorennetwerk in de woning om de bewegingsactiviteiten te volgen. Verzorgers krijgen bericht als er een verstoring is in het gewoontepatroon is. 
 • Geavanceerde bewaking, een computerprogramma berekent of er sprake is van een mogelijke noodsituatie.

Financiering

Vijf mogelijke financieringsvormen voor het inzetten van technolgie thuis:

 • Zonder indicatie voor thuiszorg: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) via de gemeente. 
 • Bij thuiszorg via de Zorgverzekeringswet (ZVW), aanspraak wijkverpleging. 
 • Op basis van het Volledig Pakket Thuis (VPT) onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Hiervoor is een indicatie voor intramurale opname vereist afgegeven door het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ). 
 • Cliënten kunnen via sommige aanvullende zorgverzekering leefstijlmonitoring vergoed krijgen.
 • Op eigen kosten.

Zie ook