Robots in de zorg zijn veelbelovend. Ze kunnen zorgvrager, zorgverleners en mantelzorgers helpen in de zorg en zorgtaken van mantelzorgers uit handen nemen. Veel robots zijn nog in de ‘testfase’ en worden kleinschalig uitgeprobeerd, bijvoorbeeld in samenwerking met zorginstellingen. 

Nadelen zijn er ook:

 • de meeste robots zijn (nog) erg duur zijn en voor veel mensen niet te betalen 
 • duidelijke regelingen voor vergoedingen zijn er nog niet
 • Een angst van mensen is dat mensen vervangen worden door robots. Maar zorg blijft mensenwerk en robots zijn vooral een hulpmiddel.

  Minidocu: Een robot die een beetje helpt

  Soorten zorgrobots

  Er zijn verschillende soorten robots:

  • Huishoudrobots die taken kunnen overnemen zoals stofzuigen, grasmaaien, deuren openen en dingen van de grond oprapen. Bijvoorbeeld robot Rose,  robot Tiago of robot HSR.
  • Knuffelrobots leiden de zorgvrager af, zodat de mantelzorger even de handen vrij heeft. Bijvoorbeeld robot Paro (robotzeehondje) of robot Somnox (om beter in slaap te vallen)
  • Herinneringsrobots zijn sprekende robots die de zorgvrager helpen herinneren aan zaken als komende afspraken, verjaardagen en medicatie. Deze robots kunnen vaak ook contact leggen met naasten en hebben een signaalfunctie als iemand is gevallen en of om iemand te waarschuwen (bijvoorbeeld robot Tessa).
  • Robots met specifieke functies, zoals sta-ophulp of bewegingsstimulans. Bijvoorbeeld robot Lea, robot Zora.

  Financiering

  Als de robot is aan te merken als hulpmiddel is het mogelijk om voor de zorgrobot zorgkosten af te trekken van de belasting. Dit zijn zorgrobots die:

  • iemand met beperkingen in arm- en handfunctie helpen bij het eten en drinken
  • spelletjes doen of lichamelijke activiteiten voorstellen
  • in de gaten houden of het gas uit is en de ramen dicht zijn
  • iemand eraan herinneren te eten

  Robots die ook worden gebruikt door personen die niet ziek of invalide zijn, vallen hier niet onder. Denk aan huishoudrobots, robotdieren of drones. 

  Zie ook