Projectbeschrijving voor een aanzet voor een productomschrijving en handreiking voor de organisatie van respijtarrangementen. Praktische informatie en voorbeelden, waaronder een programma van een respijtarrangement, een conceptbegroting, een PR-plan en evaluatieformulieren. Het rapport kan dienen ter ondersteuning bij het organiseren van respijtarrangementen.