Tijd voor jezelf website

Op tijdvoorjezelf.mezzo.nl staat een landelijke database met respijtzorgvoorzieningen. Mantelzorgers kunnen hier zoeken op bijvoorbeeld zorgboerderijen, logeerhuizen of vrijwilligerszorg. Maar ook op doelgroep, zoals dementie of autisme.


Ga naar de website