Een op de zes Nederlanders combineert mantelzorg met een betaalde baan. Dit is voor velen van hen zwaar, waardoor overbelasting dreigt. Als gemeente, werkgever of mantelzorgondersteuner kunt u dat voorkomen.

Waarom is aandacht voor werkende mantelzorgers nodig?

Het aantal werkende mantelzorgers zal de komende jaren alleen maar toenemen. De combinatie werk en mantelzorg is echter vaak lastig, omdat werktijden en zorgtaken elkaar overlappen. Dat kan leiden tot:

  • overbelasting: 10% van de werkende mantelzorgers voelt zich zwaar overbelast; dit zijn 275.000 mantelzorgers
  • uitval op het werk: 10% van de werkende mantelzorgers stopt met werken of gaat (tijdelijk) minder werken;
  • financiële problemen als gevolg van het (gedeeltelijk) stoppen met werken;
    minder mogelijkheden om op de gewenste manier mantelzorg te verlenen.

Zie ook Werk en Mantelzorg in cijfers.

Om deze redenen maakt Mezzo zich hard voor goede regelingen en afspraken die de combinatie werk en mantelzorg makkelijker maken.

Hoe kunt u werkende mantelzorgers ondersteunen?

  • Als werkgever kunt u mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid invoeren. Dit houdt in dat het thema mantelzorg binnen uw organisatie bekend en bespreekbaar is, dat verlofregelingen actief worden toegepast en dat er mogelijkheden zijn om flexibel te werken.
  • Als gemeente of mantelzorgondersteuner kunt u werkgevers stimuleren mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid in te voeren. Daarnaast kunt u mantelzorgers wijzen op de mogelijkheden van vervangende zorg.
  • Op de website van het project Werk&Mantelzorg leest u meer. Ook vindt u hier informatie, tools en voorbeelden waarmee u zelf aan de slag kunt gaan. Zo zijn er diverse whitepapers beschikbaar, waarop kort en krachtig de belangrijkste informatie, inspiratie en tips staan over het thema werk en mantelzorg. Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo en Qidos.