Zorgvrijwilligers leveren persoonlijke zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen. Om dat goed te kunnen doen, is de juiste begeleiding onontbeerlijk. Op de pagina's hieronder vindt u daar adviezen en hulpmiddelen voor. Deze pagina's zijn bestemd voor gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en vrijwilligersorganisaties.

'Investeer in aandacht voor je vrijwilligers'

Lori van Egmond Het verhaal van Lori