Positie informele zorg

Zorgen voor je naasten op een wijze die bij jou past, dát is Mezzo’s ambitie voor mantelzorgers. Hiervoor is een mantelzorgvriendelijke samenleving nodig waarin de informele zorg een sterke positie heeft naast de formele zorg. Het sterk blijven maken én in positie brengen van de informele zorg ziet Mezzo als haar taak. Daarom voert Mezzo in het kader van het VWS programma ‘Vrijwillig Dichtbij’ het project ‘Versterking Steunnetwerk’ uit. 

Programma

‘Vrijwillig Dichtbij’

Lokaal samenwerken is actueler dan ooit; decentralisaties maken dat er meer en complexere zorgvragen bij vrijwilligersorganisaties komen. Het VWS programma ‘Vrijwillig Dichtbij’ (2016-2018) wil landelijke informele zorgorganisaties slagkracht bieden om lokaal in te spelen op de veranderingen in het sociaal domein. Veertien organisaties uit het LOVZ (Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg) werken samen met Vereniging NOV aan dit programma.

Vrijwillig Dichtbij in beeld

Project ‘Versterking Steunnetwerk’

Mezzo voert onder het VWS programma het project ‘Versterking Steunnetwerk’ uit. Aanleiding is dat veel lidorganisaties zoekende zijn naar hoe de informele zorg te kunnen positioneren binnen de eigen gemeente in samenwerking met andere partijen. Grote behoefte bestaat aan het delen van innovatieve praktijken en goede voorbeelden. Men wil graag van elkaar leren en zo voorkomen dat iedereen, iedere keer opnieuw, het wiel moet uitvinden. Delen, leren en inspireren van, voor en met elkaar! Dat is dan ook het motto van dit project.

Gemeenschappelijk leertraject tussen (lid)organisaties

Mezzo faciliteert de onderlinge samenwerking en bevordert de overdracht en uitwisseling van kennis en methodische instrumenten die gericht zijn op het versterken van de informele zorg lokaal. Hoe we dit doen? 

  1. Een organisatie met een innovatieve aanpak krijgt ruimte (financiële middelen) om hun aanpak te delen en andere organisaties te coachen vanuit hun kennis en expertise.
  2. We faciliteren en ondersteunen Werkplaatsen. Dit zijn bijeenkomsten waar op regionaal niveau vraagstukken besproken worden die de essentie van het vrijwilligerswerk raken. De bedoeling is van elkaar te leren en dit mee te kunnen nemen naar hun eigen lokale situatie en organisaties.
  3. Het delen van kennis tussen lidorganisaties en lokale partijen via andere passende werkvormen.

Op dit moment zijn er vier organisaties die meerdere organisaties in hun eigen regio coachen en zo hun kennis en kunde overbrengen: Evenmens in Overijssel, Stichting Wellzo Leeuwarden, SIZ Twente en Proteion (Noord- en Midden-Limburg)

Meedoen?

Wilt u ook graag uw kennis en kunde delen om met elkaar te komen tot nieuwe vormen van vrijwillige inzet in de informele zorg? Of heeft u zelf een vraag op het gebied van vernieuwing in de vrijwilligerszorg en wilt u hierin gecoacht worden? Meld u dan aan! 

Meer informatie en praktijkvoorbeelden

Voor meer informatie over project Versterking Steunnetwerk kunt u bij onderstaande contactpersoon terecht. 

Meer informatie en ondersteunend materiaal

Meer weten?

Lieke Bos Adviseur 06-57884676

‘Ook binnen bestaande dienstverlening kun je innoveren’

Barbara Maiburg Lees het verhaal van Barbara