Door de veranderingen in de zorg wordt een steeds groter beroep gedaan op zorgvrijwilligers. Ook krijgen zij te maken met complexere situaties. Dat vraagt om een goede ondersteuning door u als vrijwilligersorganisatie. En ook als gemeente heeft u daarin een rol. Mezzo biedt u daarvoor verschillende middelen aan. 

Tips voor vrijwilligersorganisaties

  • Zorg voor professionele begeleiding en scholing van uw vrijwilligers. Mezzo heeft daarvoor een aanbod in de Mezzo Academie.
  • Bundel als vrijwilligersorganisaties uw krachten door lokaal met elkaar samen te werken. Dit biedt u de mogelijkheid om kennis te delen, een gezamenlijk ondersteuningsaanbod te ontwikkelen en sterker naar buiten toe op te treden. Op de website www.lokaalsamenwerken.nl vindt u daarvoor een handreiking en praktijkvoorbeelden. 
  • Werk ook samen met de gemeente en andere organisaties in de formele en informele zorg. Uw cliënten hebben immers met al die partijen te maken. Stem daarom uw werkzaamheden op elkaar af en kijk hoe u elkaar kunt aanvullen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het Mezzo Model Samenwerken voor de informele zorg.
  • Bewaak als organisatie de grenzen van vrijwilligerszorg en ga hierover zowel intern als extern in gesprek. Mezzo heeft hiervoor een aantal hulpmiddelen ontwikkeld onder de titel De kr8 van vrijwilligerszorg.

Uw rol als gemeente

Als gemeente heeft u de verantwoordelijkheid om een stimulerend beleid voor vrijwilligerszorg te ontwikkelen. Betrek daar de vrijwilligersorganisaties bij en stuur op een gelijkwaardige samenwerking tussen formele en informele zorg. Draag zorg voor continuïteit in de ondersteuning van vrijwilligers en leg speerpunten vast voor de korte en lange termijn. U kunt hiervoor gebruikmaken van het Mezzo Model Samenwerken voor de informele zorg.

Meer informatie en ondersteunend materiaal

'We lopen op de gemeenten vooruit'

Marcel Garritsen Het verhaal van Marcel