Er zijn 4,4 miljoen mantelzorgers in Nederland, daarvan helpen 750.000 mensen langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week.

Wat verstaan we precies onder mantelzorg en wat is het verschil met vrijwilligerszorg?

Definitie mantelzorg

Mezzo volgt de definitie van het Sociaal Cultureel Planbureau. Het SCP definieert mantelzorg als volgt:

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving In Nederland.

Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Verschil mantelzorg en vrijwilligerszorg

Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden vaak door elkaar gehaald. Toch zijn het verschillende dingen:

  • Mantelzorg overkomt je
    Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt hen, omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen hier niet zomaar mee stoppen en verrichten soms verpleegkundige handelingen.
  • Voor vrijwilligerszorg kies je
    Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als zij met het vrijwilligerswerk starten, is er (nog) geen emotionele band. Zij verlenen hun zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband en verrichten nooit verpleegkundige handelingen.

Mantelzorg in beeld en in cijfers

Wilt u een beeld krijgen van wat een mantelzorger doet en wat mantelzorg inhoudt? Of wilt u ondersteunend beeldmateriaal gebruiken voor tijdens een presentatie? Bekijk dan de vijf portretten van mantelzorgers, gemaakt door TV West en een selectie van filmmateriaal over mantelzorg.

Wilt u weten hoeveel mantelzorgers er in Nederland zijn en aan wie zij hun zorg verlenen? Kijk dan op de pagina Mantelzorg in cijfers.

Mantelzorg in beeld Mantelzorgers vertellen wat zorgen voor een ander voor hen betekent. En hoe Mezzo kan helpen.
 

‘Je kunt het als mantelzorger niet alleen’

Gerrit Bosveld Lees het verhaal van Gerrit Bosveld