Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 24 jaar die opgroeien met een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. Deze situatie kan een grote impact hebben op hun leven. Hoe bereikt u jonge mantelzorgers en hoe ondersteunt u hen het best? Mezzo biedt u middelen om u daarbij te helpen.

Impact van mantelzorg op jongeren

Als jongeren langere tijd mantelzorg verlenen, kan dat verschillende negatieve gevolgen hebben:

  • opgroei- en opvoedproblemen door te veel verantwoordelijkheid en te weinig tijd voor de eigen ontwikkeling
  • lichamelijke en emotionele klachten zoals stress en vermoeidheid
  • meer behoefte aan zorg: jonge mantelzorgers doen op latere leeftijd vaker een beroep op de (geestelijke) gezondheidszorg dan andere jongeren

Deze impact wordt vergroot doordat jonge mantelzorgers niet gauw over hun zorgen praten. Vaak weten ze niet waar ze hiervoor terecht kunnen. Daarom is het belangrijk om deze jongeren actief op te zoeken en te ondersteunen.

Hoe kunt u jonge mantelzorgers ondersteunen?

  • Zorg als organisatie voor mantelzorgondersteuning voor een samenhangend aanbod aan laagdrempelige ondersteuning voor jonge mantelzorgers. Gebruik de Handreiking Opgroeien met zorg om daarmee aan de slag te gaan.
  • Mezzo heeft de folder Is er bij jou thuis iemand ziek? ontwikkeld die speciaal voor jonge mantelzorgers is bestemd. Verspreid deze folder op scholen en andere plaatsen waar jonge mantelzorgers komen.
  • Wijs jonge mantelzorgers op de speciale pagina voor jongeren op deze website. Hierop staan tips, filmpjes en links naar jongerenwebsites.

'Jong zorgen.....Boeien!!??'

Annick van der Hoeven Lees het verhaal van Annick van der Hoeven