In deze handreiking voor Steunpunten Mantelzorg kunt u lezen hoe een goed aanbod van individuele ondersteuning aan zwaarbelaste mantelzorgers eruit kan zien en welke stappen u kunt nemen om dit te bereiken. Er wordt ingegaan op de vraag hoe u zwaarbelaste mantelzorgers kunt bereiken en hoe u op een doelmatige wijze kunt vaststellen op welke gebieden de belasting het grootst is om vervolgens de juiste ondersteuning aan te kunnen bieden. Ook het belang van een duidelijk omschreven begeleidingstraject en geschikte samenwerkingsvormen met andere partijen uit het veld komen aan bod.

N.B. De genoemde cijfers in deze handreiking zijn niet meer up-to-date. Kijk voor actuele cijfers: Mantelzorg in cijfers.