De wet- en regelgeving verandert continu. Als professional is het belangrijk dat je op de hoogte bent, zodat je mantelzorgers goed kunt ondersteunen en weet waar zij al dan niet aanspraak op kunnen doen. Daarom biedt Mezzo ook op dit thema verschillende vormen van ondersteuning aan. Ondersteuning gericht op eigen deskundigheidsbevordering. En ondersteuning in de vorm van een kant en klare informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers.

Basistraining 'Sociaal juridische dienstverlening aan mantelzorgers' 17 september 2018
Voor (beginnende) professionals in de mantelzorgondersteuning die kennis van de wet- en regelgeving rondom mantelzorg willen opdoen.

Informatiebijeenkomst 'Financiële regelingen voor mantelzorgers' (op aanvraag).
Voor steunpunten, patiëntenorganisaties en gemeenten die mantelzorgers op een laagdrempelige wijze willen informeren over de financiële regelingen waar zij mee te maken (kunnen) krijgen.

Vervolgtraining 'Sociaal juridische dienstverlening aan mantelzorgers' 5 november 2018
Voor ervaren professionals in de mantelzorgondersteuning die kennis willen opdoen van de meest recente ontwikkelingen inzake de wet- en regelgeving rondom mantelzorg. De training is een vervolg op de basistraining ‘Sociaal juridische dienstverlening aan mantelzorgers’.

Train-de trainer ’Sociaal juridische dienstverlening aan mantelzorgers’ (op aanvraag)
Voor professionals in de mantelzorgondersteuning die zowel kennis willen opdoen inzake specifieke wet- en regelgeving rondom mantelzorg zoals de WMO, de WLZ en Zvw alsmede willen leren hoe zij deze kennis op een laagdrempelige wijze kunnen overdragen aan groepen mantelzorgers uit hun regio.

Training 'Mantelzorg en wonen' 27 september 2018
In deze training leer je de mogelijke gevolgen van de verschillende varianten van bij elkaar (in) gaan wonen. Je kunt mantelzorgers niet alleen adviseren over financiële en fiscale gevolgen, maar ook over mentale aspecten.

Workshop respijtzorg (op aanvraag)
Tijdens deze workshop van twee uur voor mantelzorgers en/of professionals staan we stil bij de vraag wat respijtzorg precies is.

Informatiebijeenkomst 'pgb en eigen bijdrage voor mantelzorgers' (op aanvraag).
Voor steunpunten, patiëntenorganisaties en gemeenten die mantelzorgers op een laagdrempelige wijze willen informeren over het pgb.

Workshop ‘Langer thuis wonen met zorg’ (op aanvraag)
Voor steunpunten, patiëntenorganisaties en gemeenten die mantelzorgers op een laagdrempelige wijze inzicht willen geven in het thema wonen.