De wet- en regelgeving rondom mantelzorgers wordt steeds ingewikkelder en de gevolgen van het niet goed kennen van de regels ingrijpender. Dit is het gevolg van grote veranderingen in wet- en regelgeving en de veranderingen binnen de Wmo en de AWBZ. De vragen van mantelzorgers kunnen zowel over hun eigen situatie, als over die van de zorgvrager gaan.

Uw rol

Als mantelzorgondersteuner vervult u een cruciale rol in het informeren en adviseren van de mantelzorger op sociaal juridisch gebied. Hiervoor is het up to date houden van de wet- en regelgeving en de actuele ontwikkelingen op dit gebied noodzakelijk. Mezzo traint u hier graag op.

Na afloop van de training:

  • Heeft u inzicht in het sociaal juridische speelveld rondom zorg en mantelzorg.
  • Heeft u kennis van actuele juridische ontwikkelingen.
  • Kunt u mantelzorgers inhoudelijk goed adviseren en informeren op sociaal juridisch terrein.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Nieuwe wetgeving Wmo, WLZ en de Zvw
  • Bewindvoering, mentorschap, onder curatele stelling
  • Volmacht/levenstestament
  • Mantelzorg en uitkering (WWB, AOW,WW)
  • Juridische actualiteit (waaronder jurisprudentie)
  • Casussen van de deelnemers

Voor wie

Ervaren professionals in de mantelzorgondersteuning.

Deze training duurt van 9.30 tot 16.30 uur.

Wat kost het?

De prijs is € 235,00 voor Mezzo-leden en € 270,00 voor niet-leden, excl. BTW, inclusief lunch.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen via mezzoacademie@mezzo.nl.