Wil ik pgb gaan inzetten?

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mensen die langere tijd zorg nodig hebben hun zorg zelf inkopen. Ook sommige zorgtaken van mantelzorgers kunnen uit het pgb worden betaald. Overweeg je om een pgb aan te vragen, dan is het van belang dat je hierover goed van tevoren geïnformeerd bent. Mezzo biedt nu aan organisaties die de mantelzorgers in hun werkgebied hierop willen toerusten in co-productie met Per Saldo, de landelijke vereniging van en voor budgethouders, de informatiebijeenkomst PGB en eigen bijdrage aan.

Tijdens de bijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomst van twee uur gaan we op een toegankelijke en overzichtelijke wijze in op het pgb in de verschillende zorgwetten (Wmo, Jeugdwet, Zorg en Verzekeringswet en Wet Langdurige Zorg). Zowel de voor- als nadelen van het aanvragen van een PGB komen uitvoerig aan bod. Dat geldt ook voor de eigen bijdrage en wanneer die betaald moet worden. 

Na afloop van de bijeenkomst

  • Heeft de mantelzorger zicht op de voor- en nadelen van het aanvragen van een pgb;
  • Weet de mantelzorger hoe het zit met de eigen bijdrage en wanneer die betaald moet worden;
  • Beschikt de mantelzorger over voldoende kennis om voor zichzelf een weloverwogen keuze te maken  om wel/niet het pgb in te (gaan) zetten.

Vooraf kunnen deelnemers hun vragen over het pgb inleveren bij de trainer. Tijdens de informatiebijeenkomst zal de trainer hierop ingaan.

Waar en wanneer

U kunt als organisatie deze bijeenkomst aanbieden aan de mantelzorgers in uw regio. Mezzo verzorgt samen met Per Saldo de bijeenkomst inhoudelijk, en u nodigt zelf de deelnemers uit en zorgt voor de locatie en catering. De datum is in overleg.

Begeleiding

De bijeenkomst wordt verzorgd door trainers van Per Saldo en Freke Schoemaker en Yvonne de Haan van de Mezzo-trainerspool.

Voor wie

De bijeenkomst is uitermate geschikt voor mantelzorgers die aangesloten zijn bij bijvoorbeeld steunpunten, patiëntenorganisaties en gemeenten.

Kosten

De prijs voor de bijeenkomst met max. 30 deelnemers bedraagt € 530 voor niet-leden en € 450 voor leden. Deze prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten voor de trainer (€0,38 cent per kilometer).

Aanvragen

Interesse in deze informatiebijeenkomst voor uw mantelzorgers? Laat het ons weten via het digitaal aanmeldformulier.

Voor inhoudelijke vragen over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Mariët Crama, programmaleider Mezzo. U kunt haar bereiken op 030 760 60 32 of m.crama@mezzo.nl