Versterken positie mantelzorgers door kennis van financiële regelingen

Krijg je net als Mezzo veel vragen van mantelzorgers over wetten en regelingen? Het is soms niet gemakkelijk voor mantelzorgers om wegwijs te worden in de huidige wet- en regelgeving. Sommige regelingen hebben mogelijk financiële consequenties voor hen, dus is het belangrijk om de mantelzorgers in uw regio goed te informeren. Dat kan onder andere met het Financieel zakboekje van Mezzo, waarin een overzicht staat van alle regelingen. Maar sinds kort biedt Mezzo ook informatiebijeenkomsten op locatie aan waarin mantelzorgers op een laagdrempelige wijze kennis maken met de verschillende financiële regelingen, en leren hoe zij de opgedane kennis kunnen inzetten ter bevordering van hun eigen positie.

Tijdens de bijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomst van twee uur gaan we op een toegankelijke en overzichtelijke wijze in op de verschillende regelingen. Op deze manier leert de mantelzorger met welke financiële regelingen hij/zij rekening moet houden en van welke regelingen hij/zij profijt kan hebben. Verder is er tijdens de bijeenkomst volop ruimte voor het stellen van vragen, waardoor de bijeenkomst goed aansluit op de alledaagse praktijk van de mantelzorger.

Na afloop van de bijeenkomst

  • Heeft de mantelzorger zicht op de verschillende (lokale) regelingen die van invloed kunnen zijn op zijn/haar financiële positie;
  • Weet de mantelzorger van welke regelingen hij/zij gebruik kan maken en met welke regelingen hij/zij rekening moet houden;
  • Beschikt de mantelzorger over voldoende kennis om beslagen ten ijs het gesprek aan te gaan met verschillende (financiële) instanties.

Verder ontvangen alle deelnemers gratis het succesvolle Financieel zakboekje van Mezzo vol tips en weetjes.

Waar en wanneer

Je kunt als organisatie deze bijeenkomst aanbieden aan de mantelzorgers in uw regio. Mezzo verzorgt de bijeenkomst inhoudelijk, en je nodigt zelf de deelnemers uit en zorgt voor de locatie en catering. De datum is in overleg.

Begeleiding

De bijeenkomst wordt verzorgd door een trainer van Mezzo. Omdat gemeenten regelingen vaak verschillend invullen, nodigen wij bij de bijeenkomst ook een gemeenteambtenaar (WMO-medewerker) en een coördinator van de steunpuntorganisatie uit. Zij kunnen dan de specifieke lokale vragen beantwoorden.

Voor wie

De bijeenkomst is uitermate geschikt voor mantelzorgers die aangesloten zijn bij bijvoorbeeld steunpunten, patiëntenorganisaties en gemeenten.

Kosten

De prijs voor de bijeenkomst met max. 20 deelnemers bedraagt € 650 voor niet-leden en € 550 voor leden. Deze prijzen zijn inclusief het Financieel zakboekje ter waarde van € 6,49 per stuk en exclusief BTW en reiskosten voor de trainer (€0,38 cent per kilometer).

Aanvragen

Interesse in deze informatiebijeenkomst voor uw mantelzorgers? Laat het ons weten via het digitaal aanmeldformulier.

Voor vragen over de bijeenkomst kun jecontact opnemen met Jeroen de Wildt. Je kunt hem bereiken op (030) 760 60 25 of j.dewildt@mezzo.nl

Reactie deelnemer:

'De mevrouw van Mezzo straalt uit dat dit niet alleen werk is, maar ook haar passie'