Een voorlichter mantelzorg van de Mezzo Selectie vertelt zijn/haar verhaal, ervaringen en adviezen aan gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, HBO/MBO opleidingen in zorg- en welzijn en werkgevers. Hij/zij brengt discussie op gang en beantwoordt vragen die leven bij toehoorders. Een voorlichter van Mezzo krijgt een training en persoonlijke ondersteuning om het werk als voorlichter te doen.

Onderwerpen waar een voorlichter mantelzorg over kan vertellen

  • Werk en mantelzorg: Wat betekent het om als mantelzorger je werk met zorgtaken te combineren? Waar kunnen werkgevers rekening mee houden?
  • Samenspel formele/informele zorg: Als je naaste zorg nodig heeft van een zorgprofessional, hoe ervaar je dat als mantelzorger? Waar kunnen mantelzorgers en zorgprofessionals elkaar versterken?
  • Versterken sociale netwerken: veel mantelzorgers zijn eenzaam en durven niet goed om hulp te vragen uit het sociale netwerk. Wat is de meerwaarde van een goed sociaal netwerk en wat kunnen mensen uit het netwerk doen?
  • Gemeentelijk mantelzorgbeleid: bij gemeenten verandert er veel. De AWBZ gaat voor een groot deel naar de Wmo. Gemeenten voeren keukentafelgesprekken met de cliënt én mantelzorger. Waar kunnen medewerkers van de gemeente rekening mee houden in hun beleid en de gesprekken?

Voorlichters mantelzorg van Mezzo Selectie

De voorlichters mantelzorg zijn: Titia van den Berg–Luitjens, Ivonne Berkers, Pieter de Boer, Herman Bolder, Mildred Boldewijn, Yolanda Budding, Naomi van Dijk, Dorotheé Gassen, Lia Hesseling, Lenny Koster, Nico Kruiniger, André de Leeuw, Rubia Meijer-Groeizaam, Bert Nijborg, Lian Roovers, Saskia Schurman, Lianne van Voorst, Mirjam Wijgman.


Een voorlichter mantelzorg aanvragen

Vrijwilliger worden

'Ik merk dat mijn voorlichting en ervaringsverhaal indruk maakt'

André de Leeuw Lees het verhaal van André