Mezzo biedt ondersteuning aan om uw vaardigheden als leidinggevende, coördinator en/of trainer verder te ontwikkelen en uw kennis over een bepaald thema te vergroten.

Trainingen

Train- de trainer Algemene coaching vaardigheden 19 januari en 9 februari of 7 en 28 september 2018
Voor (aankomende) trainers of coördinatoren met trainerstaken. Tijdens deze tweedaagse training leert u de basisvaardigheden die nodig zijn om als trainer/coach aan de slag te gaan met (gedrags-)ontwikkeling van mensen.

Training Intervisie 14 maart 2018
De training is bedoeld voor professionals werkzaam bij organisaties van mantelzorgondersteuning en intensieve vrijwilligerszorg die een intervisiegroep willen opzetten.

Training Omgaan met ingewikkeld gedrag van anderen en jezelf 22 maart of 7 november 2018
Wat u als moeilijk of lastig ervaart, is heel persoonlijk. Welk gedrag raakt u? Wat brengt u als trainer of begeleider uit evenwicht? Deze training biedt u concrete tips en handvaten over hoe hier mee om te gaan en laat u op uw eigen gedrag reflecteren.

Training Coachvaardigheden voor motiverende en ondersteunende 1 op 1 gesprekken 30 maart en 20 april 2018
Deze training richt zich op professionals en leidinggevenden die willen leren hoe zij mensen (beter) kunnen uitdagen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen ontwikkeling, of dat nu collega’s, vrijwilligers of cliënten zijn.  Wanneer luister je vooral en wanneer pak je juist door? In de training werken we o.m. met de drama-driehoek, de cirkel van 8, het GROW model, diep luisteren, Roos van Leary en Appreciative Inquiry.

Training Effectief leiderschap 13 april en 24 april 2018
De training is bedoeld voor leidinggevenden en teamleiders die hun leiderschapskwaliteiten willen versterken.