Workshops en trainingen

Workshop Goed samenspel met Zorgprofessionals (op aanvraag)
In deze workshop leren we mantelzorgers hoe zij zelf de samenwerking met zorgprofessionals kunnen versterken. Wij gaan in op thema’s als eigen regie, stellen en aangeven van grenzen en opstellen als gelijkwaardige gesprekspartner.

Training Zorgen voor goed samenspel 16 april 2018
U heeft als consulent of mantelzorgmakelaar een belangrijke rol om de zorgvrager, mantelzorger en de zorgprofessional met elkaar in verbinding te brengen zodat er een goede samenwerking ontstaat tussen iedereen in de zorgdriehoek. Hierbij heeft u theoretische kennis, coachingsvaardigheden en praktische vaardigheden nodig om deze samenwerking te stimuleren.

Training Goed samenspel met mantelzorgers voor verzorgenden en verpleegkundigen 7 februari of 10 oktober 2018
In deze training leert u als verzorgende of verpleegkundige de zorgsituatie te bekijken vanuit het perspectief van de mantelzorger, hoe u het gesprek met mantelzorgers kunt voeren en hoe u afspraken maakt over goede samenwerking.

Training Goed samenspel met mantelzorgers voor maatschappelijk werkers 9 februari of 12 oktober 2018
Deze training is speciaal ontwikkeld voor maatschappelijk werkers in ziekenhuizen, verpleeghuizen en revalidatiecentra. U leert hoe u vanuit uw functie als maatschappelijk werker mantelzorgers optimaal kunt ondersteunen bij hun zorg aan hun naasten.

Training Goed samenspel met mantelzorgers voor leden van het sociaal wijkteam 25 april 2018
Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. In deze training leert u hoe u als sociaal wijkteam medewerker mantelzorgers kunt vinden en adequaat bij het (keukentafel)gesprek kunt betrekken bij de zorg voor hun naaste. Maar ook zaken zoals oog en oor hebben voor vragen van mantelzorgers en het geven van juiste informatie en advies komen in deze training uitgebreid aan bod.

Training Goed samenspel met mantelzorgers voor Praktijkondersteuners 13 maart of 18 september 2018
In deze training leer je als praktijkondersteuner oog en oor te hebben voor mantelzorgers in je praktijk, en hoe je hen kunt voorzien van het juiste advies, informatie en ondersteuning.

Webinars en e-learnings

E-learning 'Goed samenspel met mantelzorg'
In deze E-learning voor zorgprofessionals in de thuiszorg/wijkverpleging wordt u zich bewust van uw eigen manier van communiceren en samenwerken met mantelzorgers. De E-learning kan worden ingezet als losse module of in combinatie met de Mezzo-training ‘Goed samenspel met mantelzorg’.

Webinar 'Het sociaal wijkteam neemt een vogelvlucht'
Bekijk dit live webinar terug, waarin onder andere de volgende vragen ter sprake komen: Hoe is nu de informele zorg in beeld bij het sociaal wijkteam als de expert informele zorg? Hoe kunnen informele zorgorganisaties hun bereik versterken en vergroten? Hoe werken professionals in het wijkteam samen met informele zorg? Welke positie en rol kunnen informele zorgorganisaties oppakken? Wat is de rol van de gemeente hierbij?