Workshops en trainingen

Workshop Goed samenspel met Zorgprofessionals (op aanvraag)
In deze workshop leren we mantelzorgers hoe zij zelf de samenwerking met zorgprofessionals kunnen versterken. Wij gaan in op thema’s als eigen regie, stellen en aangeven van grenzen en opstellen als gelijkwaardige gesprekspartner.

Training Zorgen voor goed samenspel (op aanvraag)
Je hebt als consulent of mantelzorgmakelaar een belangrijke rol om de zorgvrager, mantelzorger en de zorgprofessional met elkaar in verbinding te brengen zodat er een goede samenwerking ontstaat tussen iedereen in de zorgdriehoek. Hierbij heb je theoretische kennis, coachingsvaardigheden en praktische vaardigheden nodig om deze samenwerking te stimuleren.

Training Goed samenspel met mantelzorgers voor verzorgenden en verpleegkundigen 10 oktober 2018
In deze training leer je als verzorgende of verpleegkundige de zorgsituatie te bekijken vanuit het perspectief van de mantelzorger, hoe je het gesprek met mantelzorgers kunt voeren en hoe je afspraken maakt over goede samenwerking.

Training Goed samenspel met mantelzorgers voor maatschappelijk werkers 12 oktober 2018
Deze training is speciaal ontwikkeld voor maatschappelijk werkers in ziekenhuizen, verpleeghuizen en revalidatiecentra. Je leert hoe je vanuit je functie als maatschappelijk werker mantelzorgers optimaal kunt ondersteunen bij hun zorg aan hun naasten.

Training Goed samenspel met mantelzorgers voor leden van het sociaal wijkteam (op aanvraag)
Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. In deze training leer je hoe je als sociaal wijkteam medewerker mantelzorgers kunt vinden en adequaat bij het (keukentafel)gesprek kunt betrekken bij de zorg voor hun naaste. Maar ook zaken zoals oog en oor hebben voor vragen van mantelzorgers en het geven van juiste informatie en advies komen in deze training uitgebreid aan bod.

Training Goed samenspel met mantelzorgers voor Praktijkondersteuners 18 september 2018
In deze training leer je als praktijkondersteuner oog en oor te hebben voor mantelzorgers in je praktijk, en hoe je hen kunt voorzien van het juiste advies, informatie en ondersteuning.

E-learnings

E-learning 'Goed samenspel met mantelzorg'
In deze E-learning voor zorgprofessionals in de thuiszorg/wijkverpleging word je je bewust van je eigen manier van communiceren en samenwerken met mantelzorgers. De E-learning kan worden ingezet als losse module of in combinatie met de Mezzo-training ‘Goed samenspel met mantelzorg’.