Mantelzorgers krijgen een steeds grotere rol binnen de langdurige zorg. Daarmee wordt een goed samenspel tussen verzorgenden & verpleegkundigen en mantelzorgers steeds belangrijker. Maar wat betekent dat voor u? Wie zijn die mantelzorgers eigenlijk en waar hebben zij behoefte aan?

Naast het directe zorg verlenen, krijg u de rol om in gesprek te gaan met mantelzorgers. Samen met hen bespreekt u wat zij wel en niet kunnen doen in de zorg, wat zij daarbij nodig hebben en wat wederzijdse verwachtingen en mogelijkheden zijn. Dit gesprek is een noodzakelijke voorwaarde voor constructieve samenwerking tussen zorgprofessionals en mantelzorgers.

In deze training staat het gesprek met mantelzorgers daarom centraal. Deze training wordt incompany en als open inschrijving aangeboden.

Na deze training:

 • heeft u kennis van drijfveren, mogelijkheden en ondersteuningsbehoeftes van mantelzorgers.
 • weet u hoe je signalen van (over)belasting bij mantelzorgers kunt herkennen en hoe u kunt doorverwijzen naar ondersteuning op maat.
 • weet u hoe u het gesprek met mantelzorgers kunt voeren en heb u geoefend in het voeren van ‘open’ communicatie.
 • kunt u de zorgsituaties vanuit het perspectief van de mantelzorger bekijken.
  weet u hoe u de (ervarings-)deskundigheid van mantelzorgers kunt combineren met uw professionele deskundigheid en hoe u daar met elkaar afspraken over kunt maken.

Programma

Centraal in de training staat hoe u het samenspel zèlf vorm kunt geven en hoe u daar in je werk op een praktische manier mee aan de slag kunt gaan. Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Oriëntatie op het thema mantelzorg
 • Praktische 'tips en tools' voor samenwerken met mantelzorgers
 • Tips voor een Goede samenwerking realiseer je door goed contact en optimale communicatie met mantelzorgers
 • Aansluiten bij mantelzorgers en afstemmen met mantelzorgers
 • Mantelzorg mogelijk maken, hoe doe je dat?

Deze training kan voor thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen gecombineerd worden met de E-learning 'Goed Samenspel'.

Duur

Een dagdeel (4 uur).

Begeleiding

Deze training wordt begeleid door een trainer van de Mezzo-trainerspool.

Voor wie

Verzorgende en verpleegkundigen.

Wat kost het?

De gemiddelde incompany prijs bij maximaal 12 deelnemers is € 900,00, dit is exclusief reiskosten en 21% BTW. Leden van Mezzo krijgen 15% korting. Deze training is 'op maat' af te nemen voor uw instelling.

Aanmelden

Wilt u deze training volgen of wenst u meer informatie te ontvangen? Vul dan het formulier in.