De mantelzorgers krijgen een steeds grotere rol binnen de zorg. Daarmee wordt een goed samenspel tussen professionals en mantelzorgers steeds belangrijker, waarbij mantelzorgers zich gehoord en erkend voelen.

Uw rol

Als professional heeft u een belangrijke rol om in gesprek te gaan met mantelzorgers. Samen met hen bespreekt u wat zij wel en niet kunnen doen in de zorg, wat zij daarbij nodig hebben en wat wederzijdse verwachtingen en mogelijkheden zijn. Dit gesprek is een noodzakelijke voorwaarde voor constructieve samenwerking tussen zorgprofessionals en mantelzorgers. In deze training staat het gesprek met mantelzorgers daarom centraal.

Na deze training:

 • Heeft u kennis van drijfveren, mogelijkheden en ondersteuningsbehoeftes van mantelzorgers.
 • Weet u hoe je signalen van (over)belasting bij mantelzorgers kunt herkennen en hoe u kunt doorverwijzen naar ondersteuning op maat.
 • Weet u hoe u het gesprek met mantelzorgers kunt voeren en heb u geoefend in het voeren van ‘open’ communicatie.
 • Kunt u de zorgsituaties vanuit het perspectief van de mantelzorger bekijken.
  weet u hoe u de (ervarings-)deskundigheid van mantelzorgers kunt combineren met uw professionele deskundigheid en hoe u daar met elkaar afspraken over kunt maken.

Programma

Centraal in de training staat hoe u het samenspel zèlf vorm kunt geven en hoe u daar in je werk op een praktische manier mee aan de slag kunt gaan. Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Oriëntatie op het thema mantelzorg
 • Praktische 'tips en tools' voor samenwerken met mantelzorgers
 • Tips voor een goede samenwerking realiseer je door goed contact en optimale communicatie met mantelzorgers
 • Aansluiten bij mantelzorgers en afstemmen met mantelzorgers
 • Mantelzorg mogelijk maken, hoe doe je dat?

Deze training kan voor thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen gecombineerd worden met de E-learning 'Goed Samenspel'.

Voor wie

Wmo-consulenten, praktijkondersteuners, medewerkers van sociale wijkteams, thuiszorgmedewerkers, verzorgenden en verpleegkundigen.

Deze training wordt begeleid door trainers Carine Blauw en Wietske Dekkers en duurt van 13.00 tot 16.30 uur.

Wat kost het?

De prijs is € 147,50 voor Mezzo-leden en € 170,00 voor niet-leden, exclusief BTW.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie, bijvoorbeeld over de in company mogelijkheden, kunt u contact opnemen via mezzoacademie@mezzo.nl.