Bij de samenwerking tussen zorgprofessionals en mantelzorgers is een hoop te winnen. 40% van de zorgprofessionals is (nog) niet voorbereid op de toekomst waarin meer wordt samengewerkt met mantelzorgers. Mantelzorgers vinden in 63% van de zorgsituaties dat de samenwerking beter kan. Dat blijkt uit stellingen die Mezzo aan zorgprofessionals en mantelzorgers voorlegde. Dit biedt kansen voor u als consulent!

Uw rol

U heeft als consulent een belangrijke rol om de zorgvrager, mantelzorger en de zorgprofessional met elkaar in verbinding te brengen zodat er een goede samenwerking ontstaat tussen iedereen in de zorgdriehoek. Hierbij heeft u theoretische kennis, coachingsvaardigheden en praktische vaardigheden nodig om deze samenwerking te stimuleren. Tijdens deze training leert u hier alles over.

Na deze training:

Bent u bekwaam om zorgprofessionals en mantelzorgers te coachen t.a.v. hun rol binnen de zorgdriehoek.

Programma

    • U krijgt kennis over samenwerking in de zorgdriehoek.
    • We staan stil bij eigen regie/ verantwoordelijkheden zorgvrager/mantelzorger en zorgprofessional.
    • We geven inzicht in de verschillende rollen van de drie partners in de zorgdriehoek: zorgvrager, mantelzorger en zorgprofessional.
    • Trainen op coachingsvaardigheden en gesprekstechnieken aan de hand van casussen.

Begeleiding

Deze training wordt begeleid door een trainer van de Mezzo-trainerspool.

Voor wie?

Consulenten van organisaties voor mantelzorgondersteuning.

Wat kost het?

De prijs is € 105,00 voor Mezzo leden en € 125,00 niet- leden. Deze prijzen zijn exclusief BTW, inclusief lunch. Deze training kunt u ook in company gegeven worden. Voor meer informatie over de mogelijkheden met een in company training kunt u contact opnemen met de MezzoAcademie.

Aanmelden

Wilt u deze training volgen of wenst u meer informatie te ontvangen? Vul dan het formulier in.