80% van alle zorg thuis wordt door familie en vrienden gegeven. Zorg en steun bij mensen achter de voordeur, dat is hun domein en leefwereld. Als sociaal wijkteam medewerker komt u achter die voordeur. U ontmoet veel mantelzorgers. Het is belangrijk dat zij door u worden gezien en gehoord en worden voorzien van de juiste advies, informatie en ondersteuning. In deze training maakt u kennis met de drijfveren, mogelijkheden en ondersteuningsbehoeftes van mantelzorgers. Ook staan we stil bij hoe u mantelzorgers kunt verlichten door met ze in gesprek te gaan en samen op zoek te gaan naar oplossingen, passend bij hun vragen en behoeften.

Na deze training

  • Heeft u kennis van drijfveren, mogelijkheden en ondersteuningsbehoeftes van mantelzorgers
  • Kunt u de zorgsituaties vanuit het perspectief van de mantelzorger bekijken
  • Weet u hoe u signalen van (over)belasting bij mantelzorgers kunt herkennen en hoe u kunt doorverwijzen naar ondersteuning op maat
  • Weet u hoe u het gesprek met mantelzorgers kunt voeren en heb u geoefend in het voeren van ‘open’ communicatie

Programma

Tijdens de training komen de volgende thema’s aan bod:

  • draagkracht versus draaglast bij mantelzorgers
  • signaleren van overbelasting en goed doorverwijzen
  • de rol van sociaal wijkteammedewerkers in het ondersteunen van mantelzorgers
  • open communicatie en keukentafelgesprek
  • praktische tips en tools voor mantelzorgers

Wanneer en waar?

Deze training kan in-company worden verzorgd. Voor meer informatie over de mogelijkheden met een in company training kunt u contact opnemen met de Mezzoacademie.

Voor wie?

Voor medewerkers van het sociaal wijkteam.

Studiebelasting

De studiebelasting van deze training bedraagt 4 uur inclusief voorbereiding en eventuele huiswerkopdrachten.

Begeleiding

Deze training wordt begeleid door trainers van de Mezzo-trainerspool.

Aanmelden

Meld u aan via het aanmeldformulier.