De succesvolle methodiek 'Natuurlijk, een Netwerkcoach!' van Mezzo vergroot het sociale netwerk van kwetsbare burgers. Via deze methode coacht een (vrijwillige) netwerkcoach stapsgewijs een burger, zorgvrager of mantelzorger bij het versterken van het sociale netwerk.

Tijdens deze training van twee dagen leert u hoe u een training aan vrijwillige netwerkcoaches kunt geven, zodat u vrijwilligers kunt opleiden tot netwerkcoach.

Na deze training:

  • Bent u in staat om binnen uw organisatie vrijwilligers op te leiden als netwerkcoach, gebaseerd op de methode Natuurlijk, een netwerkcoach!
  • Heeft u een duidelijk beeld van uw rol in de scholing en begeleiding van uw vrijwilligers.
  • Heeft u een aanzet op maat gemaakt voor een scholingsprogramma waarmee u op een actieve en stimulerende wijze de vrijwilligers kan voorbereiden op hun taak en rol op het gebied van sociale netwerkvorming.
  • Weet u hoe u zelf vrijwilligers kunt scholen tot netwerkcoach.

Centraal in de training staan

  • Belang sociaal netwerk voor kwetsbare mensen
  • Kennis en inzicht in de methode Natuurlijk, een netwerkcoach!
  • Oefenen met werkvormen en vaardigheden
  • Opstellen van eigen scholingsprogramma voor vrijwilligers

Voor wie?

De training is voor coördinatoren en trainers binnen de formele en informele zorg. Bij de opzet van het programma is ervan uitgegaan dat u ervaren bent in het begeleiden en ondersteunen van groepen vrijwilligers. En dat u ervaring heeft in het verzorgen van bijeenkomsten en/of scholing. Dit betekent dat wij een basiskennis verwachten wat betreft omgaan met groepsprocessen en didactische vaardigheden. Als u dit niet heeft dan kunt u beter eerst de Train de trainer; algemene coaching vaardigheden volgen.

Kosten

Deze training wordt uitsluitend nog in company gegeven. Daarnaast traint Mezzo ook direct vrijwilligers of kunt u on the job coachen bij het geven van deze training aan uw vrijwilligers. Voor meer informatie over de mogelijkheden en kosten kunt u contact opnemen de Mezzo Academie. 

Vervolg training

Bent u na deze training enthousiast en wilt u (vrijwillige) netwerkcoaches gaan inzetten in uw organisatie? Dan kunt u ook kijken naar de training Natuurlijk, een netwerkcoach! Aan de slag met de methode