De succesvolle methodiek 'Natuurlijk, een Netwerkcoach!' van Mezzo vergroot het sociale netwerk van kwetsbare burgers. Via deze methode coacht een (vrijwillige) netwerkcoach stapsgewijs een burger, zorgvrager of mantelzorger bij het versterken van het sociale netwerk.

Tijdens deze training van twee dagen leer je hoe je een training aan vrijwillige netwerkcoaches kunt geven, zodat je vrijwilligers kunt opleiden tot netwerkcoach.

Na deze training:

  • Ben je in staat om binnen je organisatie vrijwilligers op te leiden als netwerkcoach, gebaseerd op de methode Natuurlijk, een netwerkcoach!
  • Heb je een duidelijk beeld van je rol in de scholing en begeleiding van je vrijwilligers.
  • Heb je een aanzet op maat gemaakt voor een scholingsprogramma waarmee je op een actieve en stimulerende wijze de vrijwilligers kan voorbereiden op hun taak en rol op het gebied van sociale netwerkvorming.
  • Weet je hoe je zelf vrijwilligers kunt scholen tot netwerkcoach.

Centraal in de training staan

  • Belang sociaal netwerk voor kwetsbare mensen
  • Kennis en inzicht in de methode Natuurlijk, een netwerkcoach!
  • Oefenen met werkvormen en vaardigheden
  • Opstellen van eigen scholingsprogramma voor vrijwilligers

Voor wie?

De training is voor co√∂rdinatoren en trainers binnen de formele en informele zorg. Bij de opzet van het programma is ervan uitgegaan dat je ervaren bent in het begeleiden en ondersteunen van groepen vrijwilligers. En dat je ervaring hebt in het verzorgen van bijeenkomsten en/of scholing. Dit betekent dat wij een basiskennis verwachten wat betreft omgaan met groepsprocessen en didactische vaardigheden. Als je dit niet hebt dan kun je beter eerst de Train de trainer; algemene coaching vaardigheden volgen.

Kosten

Deze training wordt uitsluitend nog in company gegeven. Daarnaast traint Mezzo ook direct vrijwilligers of kun je on the job coachen bij het geven van deze training aan je vrijwilligers. Voor meer informatie over de mogelijkheden en kosten kun je contact opnemen de Mezzo Academie. 

Vervolg training

Ben je na deze training enthousiast en wil je (vrijwillige) netwerkcoaches gaan inzetten in je organisatie? Dan kun je ook kijken naar de training Natuurlijk, een netwerkcoach! Aan de slag met de methode