De succesvolle methodiek 'Natuurlijk, een Netwerkcoach!' van Mezzo vergroot het sociale netwerk van kwetsbare burgers. Via deze methode coacht een (vrijwillige) netwerkcoach stapsgewijs een burger, zorgvrager of mantelzorger bij het versterken van het sociale netwerk. Wil je aan de slag met deze methode of met de light variant ervan? Dan biedt Mezzo je verschillende vormen van ondersteuning.

Workshops en trainingen

Training Netwerkcoaches (op aanvraag)
In deze training leiden we vrijwilligers op tot netwerkcoach volgens de theorie van de Nen.

Workshop Jezelf verder ontwikkelen als netwerkcoach (op aanvraag)
Deze workshop is bedoeld voor organisaties die netwerkcoaches inzetten. De netwerkcoaches leren tijdens deze workshop hoe zij hun vaardigheden als netwerkcoach (verder) kunnen versterken.

Training Leren kijken door een netwerkbril (op aanvraag)
In deze training leren vrijwilligers en professionals om vanuit een netwerkperspectief te kijken naar de ondersteuningsbehoefte van de cliënt. 

Train de trainer ‘Natuurlijk, een netwerkcoach' (op aanvraag)
Je leert de theorie van NEN gezamenlijk toe te passen. Trainers leren hoe zij vrijwillige netwerkcoaches daarin opleiden en begeleiden.

Train de trainer ‘Natuurlijk, een netwerkcoach', light versie (op aanvraag)
In deze training maak je kennis met de light variant van de NEN training en leer je hoe je als trainer op een actieve en stimulerende wijze vrijwilligers en/of collega's hierin kunt scholen, zodat zij straks in staat zijn om met een netwerkbril op te kijken naar de ondersteuningsbehoefte van de hulpbehoevende.

E-learnings

E-learning ‘Natuurlijk een netwerkcoach!’

Je leert over nut en noodzaak van netwerkversterking en je krijgt basiskennis, tips en inzicht met betrekking tot het werken als vrijwillige netwerkcoach met de methode Nen.