Het wordt steeds belangrijker om als zorgverlener of als (zorg)vrijwilliger met een netwerkbril op te kijken naar de ondersteuningsbehoefte van de hulpvrager. Het primaire doel van deze training is het vergroten van kennis en vaardigheden die de professional en/of vrijwilligers in staat stellen om cliënten in beweging te krijgen om meer hun eigen netwerk in te zetten in plaats van een (langdurig) beroep te doen op professionele ondersteuning c.q. ondersteuning van vrijwilligers.

Na deze workshop

  • Kunnen de deelnemers het belang van het netwerkperspectief plaatsen binnen de bredere ontwikkelingen binnen zorg en welzijn
  • Weten de deelnemers hoe zij met de hulpvrager het gesprek kunnen aangaan over het inzetten van hun eigen netwerk
  • Weten de deelnemers hoe zij de hulpvrager in beweging kunnen krijgen om de eerste stappen te zetten richting versterking van het netwerk
  • Weten de deelnemers hoe ver hun taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van netwerkversterking reikt en kunnen zij tijdig signaleren en doorverwijzen wanneer intensievere ondersteuning gewenst is, bijvoorbeeld naar een netwerkcoach.

Programma

In deze training leert u om met een netwerkbril op te kijken naar de  ondersteuningsbehoefte van de hulpvrager en hier naar te handelen. In het trainingsprogramma komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • netwerkperspectief in relatie tot de bredere ontwikkelingen binnen zorg en welzijn
  • Nen light variant
  • gesprekstechnieken (LSD, OMA, open communicatie)
  • omgaan met weerstand en/of vraagverlegenheid
  • signaleren en doorverwijzen

Wanneer en waar?

U kunt als organisatie deze training aanbieden aan de vrijwilligers en/of uw collega’s in uw regio. Mezzo verzorgt de training inhoudelijk, en u nodigt zelf de deelnemers voor de training uit en zorgt voor de locatie en catering.

Voor wie?

Voor vrijwilligers en/of professionals die een signalerende functie krijgen in relatie tot het netwerk van de hulpvrager.

Begeleiding

Deze workshop wordt begeleid door trainers Carine Blauw of Wietske Dekkers van de Mezzo-trainerspool.

Kosten

De prijs voor de workshop met max. 12 deelnemers per groep bedraagt € 1275,00 voor Mezzo-leden en € 1500,00 voor niet-leden. Deze prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten voor de trainer (€0,38 cent per kilometer).

Meer informatie en inschrijven

Voor inhoudelijke vragen over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Mariët Crama, programmaleider Mezzo. U kunt haar bereiken op 030 760 60 32 of m.crama@mezzo.nl. Meld u aan via het inschrijfformulier.