De succesvolle methodiek 'Natuurlijk, een Netwerkcoach!' van Mezzo vergroot het sociale netwerk van kwetsbare burgers. Tijdens deze training leiden wij vrijwilligers in uw regio op tot netwerkcoach.

Na deze training

  • Hebben de vrijwilligers een “gekantelde” manier van denken die aansluit bij de huidige veranderingen in zorg en welzijn.
  • Kennen de vrijwilligers het belang een sociaal netwerk
  • Hebben de vrijwilligers zicht op hun rol en taak als netwerkcoach
  • Hebben de vrijwilligers vaardigheden ontwikkeld die nodig zijn om als netwerkcoach aan de slag te gaan
  • Kunnen de vrijwilligers omgaan met- en aansluiten bij het leven en de zorg en problematiek van de hulpvragers

Programma

Aan de hand van de methode “Natuurlijk, een netwerkcoach (Nen)’ leren vrijwilligers tijdens deze tweedaagse training hoe zij eenzame of sociaal geïsoleerde cliënten kunnen helpen om hun netwerk te versterken. In de training gaan we aan de slag met de 10 stappen uit de methode, we oefenen met verschillende gesprekstechnieken en geven handvatten hoe om te gaan met zaken zoals vraagverlegenheid en verkeerde verwachtingen bij de cliënt. Vrijwilligers ontvangen tijdens de training de werkmap ‘Nen’ en volgen voorafgaand aan de  training zelfstandig de e-module Nen.

Wanneer en waar?

U kunt als organisatie deze training aanbieden aan de vrijwilligers in uw regio. Mezzo verzorgt de training inhoudelijk, en u werft en nodigt zelf de vrijwilligers voor de training uit en zorgt voor de locatie en catering. De data zijn in overleg. Tussen de eerste en tweede trainingsdag zit 14 dagen. In de tussentijd gaan de vrijwilligers aan de slag met het geleerde.

Voor wie?

Voor vrijwilligers die als netwerkcoach aan de slag gaan volgens de methodiek “Natuurlijk een netwerkcoach’.

Begeleiding

Deze workshop wordt begeleid door trainers Martin van de Lustgraaf, Carine Blauw of Wietske Dekkers van de Mezzo-trainerspool.

Kosten

De prijs voor de training met max. 12 deelnemers per groep bedraagt € 2.269,50 voor Mezzo-leden en € 2.670,00 voor niet-leden. Deze prijzen zijn inclusief de werkmappen Nen en toegang tot de E-learning Nen, maar exclusief BTW en reiskosten voor de trainer (€0,38 cent per kilometer).

Meer informatie en inschrijven

Voor inhoudelijke vragen over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Mariët Crama, programmaleider Mezzo. U kunt haar bereiken op 030 760 60 32 of m.crama@mezzo.nl