Familie en andere naasten leveren in hun eigen domein en leefwereld 80% van alle zorg die thuis wordt gegeven. Doordat deze mantelzorg, niet in georganiseerd verband en achter de voordeur wordt gegeven is er weinig zicht op de effecten wanneer de zorg de mantelzorgers boven het hoofd groeit. In sommige situaties kan er sprake zijn van ontspoorde mantelzorg. In deze training leert u de signalen hiervan herkennen en maakt u kennis met mogelijke benaderingswijzen om met mantelzorgers hierover in gesprek te gaan en samen met hen op zoek te gaan naar oplossingen, die aansluiten bij hun vragen en behoeften.

Na deze training

  • Heeft u kennis van de belangrijkste oorzaken en risicofactoren van ontspoorde mantelzorg
  • Weet u hoe u signalen van ontsporing kunt herkennen en kunt u handelen volgens het stappenplan ontspoorde mantelzorg gebaseerd op meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Weet u hoe u het gesprek met mantelzorgers kunt voeren en heeft u geoefend in het voeren van ‘open’ communicatie
  • Kunt u beslissen wanneer u melding moet maken bij Veilig Thuis

Programma

Tijdens de training komen de volgende thema’s aan bod:

  • draagkracht versus draaglast bij mantelzorgers
  • overbelasting signaleren en benoemen
  • voeren van taboe-gesprekken
  • doorbreken van gewoontes en teweegbrengen van gedragsverandering
  • praktische tips en tools voor mantelzorgers
  • adequaat doorverwijzen

Wanneer en waar?

Deze training kan in-company worden verzorgd. Voor meer informatie over de mogelijkheden met een in company training kunt u contact opnemen met de Mezzoacademie.

Voor wie?

Voor professionals in mantelzorgondersteuning en zorg.

Studiebelasting

De studiebelasting van deze training bedraagt 4 uur inclusief voorbereiding en eventuele huiswerkopdrachten.

Begeleiding

Deze training wordt begeleid door Freke Schoemaker van de Mezzo-trainerspool

Aanmelden

Meld u aan via het aanmeldformulier.