De combinatie van werk en zorg is voor veel mensen lastig. Bijvoorbeeld omdat zorgtaken en werktijden elkaar overlappen. En omdat het veel energie kost. Uit onderzoek van Stichting Werk & Mantelzorg blijkt dat 45% van de werkende mantelzorgers een hoge drempel ervaart om de combinatie werk en mantelzorg bespreekbaar te maken. Redenen genoeg om als mantelzorgconsulent of mantelzorgmakelaar actief aan de slag te gaan met het benaderen van werkgevers over de combinatie werk & mantelzorg en hierbij een passend aanbod voor werkende mantelzorgers neer te zetten.

Uw rol

Consulenten mantelzorg en mantelzorgmakelaars kunnen een belangrijke rol vervullen in het stimuleren van werkgevers om een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te voeren. En dat is wellicht een andere positie dan u gewend was. In de training 'Werk & Mantelzorg' gaat u op een actieve manier met deze adviseursrol aan de slag.

Leerdoelen

Deze training geeft u inzicht in de feiten en cijfers, u leert hoe u uzelf moet presenteren, u kunt zich verplaatsen in- en hebt beelden over de andere partij, u heeft geoefend met een gesprek en u hebt een aanzet gemaakt tot een persoonlijk plan van aanpak.

Na afloop van de training

  • Bent u op de hoogte van de tools/instrumenten voor werkgevers
  • Bent u in staat om een eigen aanbod voor de verschillende doelgroepen (werkende mantelzorgers en werkgevers) te formuleren
  • Kunt u argumenten aandragen voor de noodzaak van een mantelvriendelijk personeelsbeleid
  • Kunt u zichzelf profileren (elevatorpitch)
  • Bent u in staat om kansrijke contacten in kaart te brengen
  • Heeft u gespreksvaardigheden geoefend

De training is afwisselend en kent een praktische insteek. Ter voorbereiding op de training ontvangt u een huiswerkopdracht. Na afronding is er gelegenheid tot tussentijds contact en coaching.

Voor wie

Consulenten mantelzorg die als adviseur actief aan de slag willen met het benaderen van werkgevers over de combinatie werk & mantelzorg en hierbij een passend aanbod voor werkende mantelzorgers willen neerzetten. Er wordt verwacht dat u op de hoogte bent van de sociale kaart in uw gemeente en bekend bent met het ondersteunen en begeleiden van (werkende) mantelzorgers.

Wanneer en waar?

Deze training kan in-company worden verzorgd. Voor meer informatie over de mogelijkheden met een in company training kunt u contact opnemen met de Mezzoacademie.

Studiebelasting

De studiebelasting van deze training bedraagt 10 uur inclusief voorbereiding en eventuele huiswerkopdrachten.

Begeleiding

Deze training wordt begeleid door trainers van de Mezzo-trainerspool.

Aanmelden

Meld u aan via het aanmeldformulier.