1 op de 6 werknemers heeft mantelzorgtaken. In de zorg- en welzijnssector is dit al 1 op de 4. Dit aantal zal, gezien de actuele ontwikkelingen op demografisch (vergrijzing en ontgroening) en economisch/politiek (duurder worden zorg, van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving) niveau, alleen maar toenemen. In deze workshop ondersteunen wij werkende mantelzorgers, zodat zij de combinatie werk en mantelzorg kunnen (blijven) doen.

Na deze workshop

  • Zijn de werkende mantelzorgers op de hoogte van de wettelijke regelingen en bedrijfsspecifieke regelingen
  • Weten de werkende mantelzorgers hoe zij hun mantelzorgtaken op het werk kunnen bespreken en hoe zij zich kunnen voorbereiden op zo’n gesprek
  • Zijn de werkende mantelzorgers geïnformeerd over de mogelijkheden van externe ondersteuning in werk/zorgtaken

Het is ook mogelijk om de inhoud van deze workshop aan te passen en het zwaartepunt te leggen op ‘Hoe blijf ik in balans’ en “Wat geeft energie en wat kost energie’.

Programma

Tijdens de workshop geven we informatie over wettelijke- en bedrijfsspecifieke regelingen, zoals de verschillende verlofregelingen die er zijn en we besteden aandacht aan de combinatie werk en mantelzorg. Mantelzorgers gaan met elkaar in gesprek over wat hen helpt of heeft geholpen om de combinatie werk en mantelzorg goed te kunnen doen. Ook staan we stil bij het voeren van een gesprek met de leidinggevende over mantelzorgtaken en de do’s en dont’s hiervan. Gedurende de workshop is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen, waardoor iedereen na afloop direct met het geleerde aan de slag kan.

Wanneer en waar?

U kunt als organisatie deze bijeenkomst aanbieden aan de mantelzorgers in uw regio. Mezzo verzorgt de bijeenkomst inhoudelijk, en u nodigt zelf de deelnemers uit en zorgt voor de locatie en catering. De datum is in overleg.

Voor wie?

Voor werkende mantelzorgers.

Begeleiding

De workshop wordt begeleid door Lenette van Tienhoven van de Mezzo-trainerspool.

Kosten

De prijs voor de bijeenkomst met max. 30 deelnemers bedraagt € 450,00 voor Mezzo-leden en € 530 voor niet-leden. Deze prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten voor de trainer (€0,38 cent per kilometer).

Meer informatie of inschrijven

Voor inhoudelijke vragen over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Mariët Crama, programmaleider Mezzo. U kunt haar bereiken op 030 760 60 32 of m.crama@mezzo.nl
Meld u aan via het inschrijfformulier.