De voortdurende zorg voor hun naaste kan mantelzorgers wel eens te veel worden. Om te zorgen dat mantelzorgers deze zorg wel kunnen volhouden is het nodig dat ze af en toe kunnen ontspannen. Een belangrijk instrument hiervoor is het aanbieden en inzetten van respijtzorg. Tijdens deze workshop van twee uur voor mantelzorgers en/of professionals staan we stil bij de vraag wat respijtzorg precies is, wanneer het nodig is om dit in te zetten, welke effecten ervan verwacht mogen worden, waar het kan worden aangevraagd en welke financieringsvormen er voor bestaan. Zorgprofessionals kunnen zijn: de (huis)arts, (wijk)verpleegkundige of verzorgende, medewerkers van de gemeente, het sociaal wijkteam etc.

Na deze workshop

  • Weten mantelzorgers en professionals wat respijtzorg is
  • Hebben mantelzorgers zicht op de mogelijkheden om respijtzorg in te zettenen de daarbij horende financiering
  • Hebben professionals meer inzicht in de toepassingsmogelijkheden en de positieve effecten van respijtzorg
  • Hebben mantelzorgers praktische tips ontvangen om respijtzorg aan te vragen

Programma

Tijdens deze workshop geven we informatie over de definitie van respijtzorg, en geven we aan hoe en waar respijtzorg kan worden aangevraagd en ingezet. Ook is er mogelijkheid voor mantelzorgers om onderling ervaringen uit te wisselen. Ook gaan we in op het belang van het nemen van eigen regie, het duidelijk stellen en aangeven van de eigen grenzen en het opstellen als gelijkwaardige gesprekspartner.

Wanneer en waar?

U kunt als organisatie deze workshop aanbieden aan de mantelzorgers in uw regio. Mezzo verzorgt de workshop inhoudelijk, en u nodigt zelf de deelnemers uit en zorgt voor de locatie en catering. De datum is in overleg.

Voor wie?

Voor mantelzorgers (en professionals) die meer willen weten over en/of behoefte hebben aan respijtzorg.

Begeleiding

Deze workshop wordt begeleid door trainers van de Mezzo-trainerspool.

Kosten

De prijs voor de workshop met max. 30 deelnemers bedraagt € 450,00 voor Mezzo-leden en € 530 voor niet-leden. Deze prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten voor de trainer (€0,38 cent per kilometer).

Aanmelden

Meld u aan via het aanmeldformulier.