Mantelzorgers, zorgvrijwilligers en organisaties voor mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg vormen samen de branche informele zorg. Elk jaar verzamelt Mezzo gegevens over deze branche. Deze zijn bestemd voor beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Branchemonitor

Wij publiceren de branchegegevens jaarlijks op deze website. Daarnaast brengen we eens per twee jaar de Branchemonitor uit. De meest actuele Branchemonitor is van 2012/2013.

De branchemonitor laat zien hoe het er met de sector informele zorg voor staat: hoeveel mantelzorgers en zorgvrijwilligers zijn er, met welke ontwikkelingen hebben zij te maken en hoe worden zij ondersteund? De gegevens worden geleverd door de lidorganisaties van Mezzo: organisaties voor mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg.

Informele zorg in Nederland in cijfers

Naast gegevens van de lidorganisaties verzamelt Mezzo ook zo veel mogelijk andere branchegegevens die van nut kunnen zijn voor het maken van beleid. Een overzicht daarvan staat in het document Informele zorg in Nederland in cijfers. Dit document is gepubliceerd in 2012.

Downloads