Deze monitor geeft een beeld van de sector ondersteuning informele zorg. Deze sector is sterk in beweging door maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in de wet- en regelgeving voor zorg en welzijn.