De branchemonitor is een onderzoek onder de leden van Mezzo, organisaties in de informele zorg. De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat het beroep op de informele zorg steeds verder toeneemt en dat de sector tegen de grenzen aanloopt van wat mogelijk is. Mezzo daagt politiek, gemeenten en organisaties in de formele zorg uit om de gaten die in de ondersteuning ontstaan, op te vullen.

Download

Ga naar de digitale brochure. Waarin u kunt bladeren en doorklikken naar websites. U kunt deze plaatsen op uw eigen website en uitprinten als pdf-bestand

Branchemonitor 2012-2013