In de periode van 16 juni 2011 tot en met 20 september 2011 heeft het Meldpunt Meld je Zorg van het Landelijk Platform GGz een enquête gehouden naar de zichtbaarheid van familie in de ggz. Doel van de enquête was om te kijken in hoeverre familie merkt dat ze in beeld is bij ggzprofessionals.