Onderzoek door Nivel naar de aard en omvang van zorg, belasting en ondersteuningsmogelijkheden voor jonge mantelzorgers. En de rol die Mezzo kan spelen bij de ondersteuning van jonge mantelzorgers.