In deze film worden drie families van verschillende nationaliteiten gefilmd en geïnterviewd. Een Irakese man die zorgt voor zijn chronisch zieke ouders, een Turkse moeder met een dochter die moeilijk contact maakt en een Chinese man die lange tijd zorgde voor zijn ouders. Ook geeft de film een beeld van de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn voor mantelzorgers en wat de hulp van een vrijwilliger in de thuissituatie kan betekenen. Mantelzorgers en hulpvragers kunnen zich herkennen in de verhalen van de families. De film helpt daarmee mantelzorg en ondersteuning bespreekbaar te maken. Beroepskrachten krijgen inzicht in de belevingswereld van allochtone mantelzorgers. De film kan dan ook goed worden ingezet in voorlichtingsbijeenkomsten, inburgeringcursussen en onderwijsprogramma's.

De film duurt 15 minuten en kan in vijf talen worden ondertiteld: Arabisch, Chinees, Engels Nederlands en Turks.

De film is ontwikkeld door en te bestellen bij Informele Zorg Zwolle.