Publicatie met cijfers geeft beeld van de mantelzorg in Nederland. Is tot stand gekomen op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Te bestellen via het Sociaal en Cultureel Planbureau.