Voor een afgewogen aanpak van eenzaamheid is het van belang dat binnen gemeenten een heldere visie bestaat op de te bestrijden problematiek. Met de handreiking Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid ondersteunen Movisie en Coalitie Erbij gemeenten en maatschappelijke organisaties daarin. Deze handreiking is bedoeld om gemeenten en hun samenwerkingspartners te inspireren om concreet met het thema eenzaamheid aan de slag te gaan. Of om hiermee verder te gaan en het op een effectievere manier aan te pakken. Waarbij lokale partijen beter met elkaar kunnen samenwerken en hun aanbod op elkaar kunnen afstemmen.