Het Zorgboek Mantelzorg is gemaakt voor mensen die thuis voor een ander zorgen: een zieke, gehandicapte of hoogbejaarde naaste. Uitgangspunt is het ondersteunen van deze mantelzorg.
Het boek geeft veel praktische informatie: over de persoonlijke verzorging van een ander, hulp bij alledaagse activiteiten, het gebruik van hulpmiddelen enzovoort. Ook wordt de professionele (medische, verpleegkundige, sociale en maatschappelijke) hulpverlening beschreven, waaronder de (sociale en financiële) regelingen die bij mantelzorg een rol kunnen spelen.