Digitale zorg vanuit het perspectief van de zorgvrager.