In de STT-toekomstverkenning zorgtechnologie gaat Stichting Toekomstbeeld der Techniek samen met belanghebbenden en belangstellenden op zoek naar wat de toekomst kan brengen.