Wilt u als professional of vrijwilliger zorgvragers en/of mantelzorgers ondersteunen in het versterken van hun sociale netwerk? Dan kunt u gebruikmaken van de methodiek ‘Natuurlijk, een netwerkcoach!’. Deze methodiek bevat een 10-stappenplan waarmee u als netwerkcoach praktisch met uw cliënt aan de slag kunt.

Flexibel en persoonsgericht

Kenmerk van de methodiek ‘Natuurlijk, een netwerkcoach!’ is dat deze heel flexibel is. U kunt de stappen op uw eigen tempo uitvoeren, passend bij de persoon die u coacht. Deze persoon kan een mantelzorger zijn, maar ook een zorgvrager of ieder ander die zijn sociale netwerk wil versterken. Belangrijk is dat deze persoon zelf aan zijn netwerk wil werken; u staat naast hem, stimuleert en coacht hem.

Bekijk hier welke organisaties met de methode werken.

Werkmap, handreiking en trainingen

De methode bestaat uit verschillende onderdelen:

Aanvullend vindt u op de website van Movisie:

Onderzoek naar de effectiviteit van de methode

In opdracht van Mezzo heeft de Hogeschool van Amsterdam in 2012-2013 onderzoek gedaan naar de verspreiding, het gebruik en de effectiviteit van de methode ‘Natuurlijk, een netwerkcoach!’. Daaruit bleek dat ruim 50 organisaties op dat moment met de methode werkten. Hun ervaringen waren positief:

  • De methode is laagdrempelig en prettig om mee te werken.
  • De methode kan bij heel verschillende mensen worden ingezet en maakt maatwerk en vraaggericht werken mogelijk.
  • De duur en het tempo van het traject kunnen de deelnemers zelf bepalen.
  • De cliënten hebben door het traject meer zelfvertrouwen en energie gekregen.
  • De cliënten waarderen de ongedwongen sfeer en de tijd die de coach in het traject steekt.

U kunt het onderzoeksrapport hier downloaden: