Het lectoraat Community Care van de Hogeschool van Amsterdam heeft in 2012-2013 in opdracht van Mezzo onderzoek gedaan naar de verspreiding, het gebruik en de effectiviteit van sociale netwerkversterking. Er is in kaart gebracht welke netwerkversterkende methodieken lidorganisaties van Mezzo toepassen. Vervolgens is het gebruik van en de ervaringen met de methode 'Natuurlijk, een netwerkcoach!' onderzocht.