Met de veranderingen in de zorg krijgt u als gemeente of zorgprofessional vaker te maken met mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Het is de bedoeling dat zij een grotere bijdrage gaan leveren aan de zorg voor hun naasten. Om dat te kunnen doen, hebben zij de juiste ondersteuning nodig. Het Mezzo Model Informele Zorg helpt u om daar vorm aan te geven.

Lokale samenwerking centraal

Het Model Informele Zorg is bestemd voor gemeenten, zorgaanbieders, belangenbehartigers en organisaties voor mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg. Kern van het model is, dat u lokaal met elkaar samenwerkt om mantelzorgers en zorgvrijwilligers passende ondersteuning te bieden. Daarvoor zijn gezamenlijke keuzes en acties nodig. Wie welke actie uitvoert, zal per gemeente verschillen.

Vier doelen

Het model richt zich op vier doelen:

  • het vinden van mensen die mantelzorg en vrijwilligerszorg willen en kunnen verlenen
  • het versterken van de positie van mantelzorgers en zorgvrijwilligers in het lokale beleid
  • het verbinden van zorgvragers, formele en informele zorgverleners en (zorg)organisaties
  • het verlichten van mantelzorgers en zorgvrijwilligers door hen op maat te ondersteunen

Uitgangspunt hierbij is dat mantelzorgers en zorgvrijwilligers het best tot hun recht komen als zij op eigen wijze kunnen zorgen. Dit betekent dat zij de zorg moeten kunnen inpassen in hun leven, zonder zichzelf en hun gezin tekort te doen. Op die manier kunnen zij de zorg beter, langer en gezonder volhouden.

Aan de slag met het model

Het model bevat voor elke partij een aparte gebruiksaanwijzing. Zo krijgt u precies de informatie en adviezen die op uw rol zijn afgestemd. U vindt het model en de gebruiksaanwijzingen op de website Mezzo Model Samenwerken voor de informele zorg.

'Het Mezzo Model ordent op een goede manier de mantelzorgondersteuning'

Ben Rikhof Lees het verhaal van Ben