Zorgvrijwilligers leveren persoonlijke zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen. Om dat goed te kunnen doen, is de juiste begeleiding onontbeerlijk. Op de pagina's hieronder vindt u daar adviezen en hulpmiddelen voor. Deze pagina's zijn bestemd voor gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en vrijwilligersorganisaties.

U vindt hier informatie over de ondersteuning en werving van zorgvrijwilligers. Daarnaast gaan we in op de inzet van jongeren, bijvoorbeeld in de vorm van een maatschappelijke stage. Tot slot leest u meer over geleid vrijwilligerswerk. Dit is vrijwilligerswerk dat plaatsvindt op initiatief van een andere partij, zoals een uitkeringsinstantie of gemeente.

'Investeer in aandacht voor je vrijwilligers'

Lori van Egmond Het verhaal van Lori