Mezzo voert in het kader van het VWS programma 'Vrijwillig Dichtbij' het project ‘Versterking Steunnetwerk’ uit. Dit VWS programma wil landelijke vrijwilligersorganisaties slagkracht bieden om lokaal in te spelen op de transformaties in het sociaal domein. Dertien organisaties uit het LOVZ (Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg) werken samen met Vereniging NOV aan het driejarig programma Vrijwillig Dichtbij.

Aanpak

Delen, leren en inspireren van, voor en met elkaar is het motto van het project. Op deze manier ontstaan er nieuwe vormen van vrijwillige inzet. De aanpak van Mezzo richt zich op het organiseren en faciliteren van een gemeenschappelijk leertraject tussen organisaties. Er komen vier regionale coachingsnetwerken met ervaringsdeskundige innovatiemakelaars uit de achterban van Mezzo. 

Doelstelling

De centrale doelstelling van het Mezzo project Versterking Steunnetwerk:  

  • Het bieden van meer toegesneden en efficiëntere ondersteuning door vrijwilligers aan zorgvragers en aan hun mantelzorgers. Mezzo faciliteert hiervoor een netwerk van ‘ervaringsdeskundige’ Mezzo lidorganisaties in die op maat  en vraaggericht coaching bieden.
  • Organisaties in de informele zorg weten hun positie te bepalen en in te nemen in het veranderende zorg- en steunnetwerk van zorgvragers en hun mantelzorgers. Dit vindt plaats door kennisdeling en inspiratie in informele zorg werkplaatsen en regionale netwerken.
  • De capaciteit van informele zorg vergroten met de bestaande middelen en met behoud van kwaliteit.

Pijlers 

De pijlers in dit project zijn: 

  • Een pool van vier innovatiemakelaars (lidorganisaties met innovatiekracht) die elk drie tot vier lidorganisaties in de regio coachen. Dit doen zij bij de ondersteuning van zorgvragers en hun mantelzorgers in zorg-intensieve situaties door zorgvrijwilligers. De innovatiemakelaars voor 2016 zijn PEP Den Haag, Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, Stichting Wellzo Leeuwarden en SWON Nijmegen  (het seniorennetwerk voor en met ouderen).
  • Het organiseren van vier informele zorg werkplaatsen over lokaal samenspel en het beter of anders positioneren in de lokale context. Hoe kunnen we samen meer zijn? Denk aan thema’s als verschuivende grenzen, samenspel formele- en informele zorg, netwerkversterking, sociale innovaties (flexibilisering en doelgroepen), respijtzorg en vrijwilligers. 

Wijkgerichte Respijtzorg van WELLZO eerste werkplaats

De eerste Werkplaats in kader van Versterking Steunnetwerk vond plaats op 9 juni 2016 in Drachten. Deze Noordelijke werkplaats van Wellzo (Mantelzorg) en Mezzo  ‘Even geen zorgen…’ richtte zich op een vraaggericht respijtaanbod (zonder indicatie) dichtbij voor de (overbelaste) mantelzorger en zorgvrager. Een samenwerkingsverband tussen welzijn, informele zorg, formele zorg, wijkteams, wijkverpleging en vrijwilligersorganisaties met in stand houding van het eigen netwerk van de mantelzorger en zorgvrager. Waar vrijwilligers en professionals vanuit verschillende organisaties samenwerken. 

Lees meer:

Meer informatie

Meer informatie over de coachingstrajecten en aanmelding voor de werkplaatsen in najaar 2016 volgen nog. Voor meer informatie over project Versterking Steunnetwerk kunt u bij onderstaande contactpersoon terecht. 

Meer weten?

Lieke Bos Beleidsmedewerker 030-7606034