Al jaren is de vraag naar zorgvrijwilligers groter dan het aanbod. En met de komst van de Wmo 2015 zal die vraag alleen maar toenemen. Wat kunt u als vrijwilligers- of zorgorganisatie doen om meer vrijwilligers te werven? En wat is uw rol als gemeente?

Handreiking voor het aantrekken van vrijwilligers

Het vinden van de juiste vrijwilligers is een kunst: veel organisaties hebben er moeite mee, kampen met wachtlijsten of vinden niet de vrijwilligers die zij zoeken. Wilt u daar verandering inbrengen, dan zijn er vernieuwende en eigentijdse manieren van werving nodig. Die manieren staan beschreven in de handreiking Vernieuwingskracht voor duurzaam werven.

Mezzo heeft deze handreiking geschreven op basis van voorbeelden van effectieve wervingsacties. De handreiking beschrijft de succesfactoren hiervan en biedt een praktisch stappenplan voor het opstellen en uitvoeren van een wervingsplan. De technieken die daarbij horen worden nader toegelicht in de volgende downloads:

  • De wervingscirkel: een stappenplan om systematisch een wervingscampagne op te zetten.
  • Divergeren: een techniek om zo veel mogelijk oplossingen te vinden voor de vraag van uw organisatie.
  • Convergeren: een techniek om ideeën te beoordelen, te selecteren en naar de realiteit te vertalen.

Rol van de gemeente

Op basis van de Wmo 2015 is het uw taak als gemeente om vrijwilligerszorg te stimuleren en te faciliteren. U bent wettelijk verplicht om zorgvrijwilligers en hun organisaties te ondersteunen en hiervoor gericht beleid te ontwikkelen. Ook de werving van zorgvrijwilligers verdient daarbij aandacht: wat kunt u als gemeente doen om meer burgers actief te krijgen voor vrijwilligerswerk?

Bij het formuleren van dit beleid kunt u gebruikmaken van de notitie Vrijwillige inzet is de basis. Hierin vindt u aandachtspunten voor lokaal beleid, die zijn gebaseerd op de eisen en wensen uit de Wmo 2015. De notitie is geschreven in opdracht van het ministerie van VWS. Daarnaast kunt u gebruikmaken van het Mezzo Model Samenwerken voor de informele zorg.

Advies op maat

Wilt u een advies op maat, dan kunt u altijd een afspraak maken met een adviseur van Mezzo. Deze kent de situatie in uw gemeente, denkt graag met u mee en kan u ook op weg helpen met voorbeelden uit andere regio’s.