In deze notitie staan aandachtspunten voor lokaal beleid, die zijn gebaseerd op de eisen en wensen uit de Wmo 2015. Geschreven in opdracht van het ministerie van VWS in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).